Actievoorwaarden HearPlanet

Hieronder worden alle actievoorwaarden en spelregels benoemd die gelden voor de acties van HearPlanet.

 1. Acties worden uitgeschreven door HearPlanet te Mijdrecht. Onderstaande regels zijn van toepassing op alle acties.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer de gevraagde handelingen van de actie worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: betrokkenheid bij social media berichten, het aanmelden via een e-mail of het invullen van een formulier op de website.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan dezelfde actie.
 4. Bij deelname aan een actie, waarbij een minimaal aankoopbedrag bepalend is, wordt maximaal één keer de inhoud van de actie toegekend aan de deelnemer.
 5. Deelnemers zijn verplicht om correcte, actuele en complete informatie te verschaffen bij deelname aan een actie van HearPlanet.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 7. Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Tevens dient de deelnemer woonachtig te zijn in Nederland. Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen zijn uitgesloten van deelname.
 8. De looptijd van acties wordt aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.
 9. Winnaars worden willekeurig en op onpartijdige wijze gekozen. Over de uitslag hiervan wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Winnaars worden na afloop van de actie gecommuniceerd via het kanaal waar de actie heeft plaatsgevonden, tenzij anders aangegeven.
 11. Acties en actievoorwaarden kunnen door HearPlanet zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opgave van reden en naar eigen inzicht worden gewijzigd en/of aangepast. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de website.
 12. Prijzen zijn niet in te wisselen voor andere producten en/of geld. Tevens is het combineren van acties niet mogelijk.
 13. Garantiebepalingen van HearPlanet gelden niet geldig voor producten die zijn verkregen door deelname aan acties.
 14. Persoonsgegevens die in het kader van acties zijn verkregen, worden door HearPlanet alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden, opgesteld door HearPlanet, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 16. In gevallen waarin bovenstaande actievoorwaarden niet van toepassing zijn, wordt door HearPlanet een besluit genomen.
 17. Op acties is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op acties van toepassing is, handelt HearPlanet in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 18. Voor vragen en/of klachten neem jecontact op met HearPlanet door een e-mail te sturen naar info@hearplanet.nl of door te bellen naar +31 (0)88 5306099. Je ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een reactie.